Tobakspolitik i Killer Bees Softball Klub.

Det er ikke tilladt at ryge eller bruge andre tobaks- eller nikotinprodukter i foreningsregi hos KBSK.

 

Formål:

Tobakspolitikken i KBSK skal være med til at:

  • Skabe et tobaksfrit og sundt sports- og foreningsliv.

  • Beskytte unge og medlemmer mod brugen af tobak og passiv rygning.

  • Sende et tydeligt signal om, at et tobaksfrit foreningsliv er normen.

  • KBSK´s medlemmer og brugere skal kunne færdes i et røgfrit miljø uden de gener og sundhedsfarer, som passiv rygning medfører, samt afskærmes fra røgfrie nikotinprodukter.

  • Støtte op om, at tobak ikke skal være en del det sociale fællesskab.

 

Tobakspolitikken:

Tobakspolitikken er gældende for alle medlemmer, frivillige, forældre, tilskuere og gæster - og er gældende ved alle aktiviteter i foreningsregi både på ude- og hjemmebane.

Tobakspolitikken omfatter ALLE nikotinprodukter: Cigaretter, snus, tygge-tobak, E-cigaretter, puff bar, pibe, snus osv.

 

Overholdelse:

Det er bestyrelsen og trænerne i foreningen, der er ansvarlig for, at tobakspolitikken overholdes. 

Det forventes at alle respekterer og hjælper til med at efterleve tobakspolitikken.

Vi hjælper alle med at fortælle besøgende, hvor der må ryges hvis ikke de kender vores reglement.

 

Rygeområde:

KBSK´s anlæg og klubhus er røg-, tobaks- og nikotinfrit.

Det gælder hele baneområdet.

Det er kun tilladt at ryge og benytte andre former for tobaks- og nikotinprodukter på p-pladsen. 

Man efterlader ikke tobaks- og nikotinaffald!

Undersøg hvor der må ryges når vi gæster andre klubber.

Opdateret på bestyrelsesmødet 6. november 2023