Tobakspolitik

Tobakspolitik i Killer Bees Softball Klub.

Det er ikke tilladt at ryge eller bruge andre tobaks- eller nikotinprodukter på Killer Bees Softball Klubs udendørs anlæg eller i klubhuset. Dette gælder for alle aktiviteter såsom træninger, kampe, stævner og arrangementer.

 

Formål:

Tobakspolitikken i KBSK skal være med til at:

  • Skabe et tobaksfrit og sundt sports- og foreningsliv.
  • Beskytte unge og medlemmer mod brugen af tobak og passiv rygning.
  • Sende et tydeligt signal om, at et tobaksfrit foreningsliv er normen.
  • KBSK´s medlemmer og brugere skal kunne færdes i et røgfrit miljø uden de gener og sundhedsfarer, som passiv rygning medfører, samt afskærmes fra røgfrie tobaksprodukter.
  • Støtte op om, at tobak ikke skal være en del det sociale fællesskab.

 

Tobakspolitikken:

Tobakspolitikken er gældende for alle medlemmer, frivillige, forældre, tilskuere og besøgende i KBSK. Tobakspolitikken omfatter ALLE nikotinprodukter - cigaretter, snus, tygge-tobak, E-cigaretter, pibe og nikotin poser. 

 

Overholdelse:

Det er bestyrelsen og trænerne i foreningen, der er ansvarlig for at sikre, at tobakspolitikken overholdes. Det forventes, at alle tilknyttede foreningen, respekterer og hjælper til med at tobakspolitikken overholdes. 

 

Rygeområde:

KBSK´s anlæg og klubhus er røg-, tobaks- og nikotinfrit. Det gælder hele græsområdet.

Det er kun tilladt at ryge og benytte andre former for tobaks- og nikotinprodukter på p-pladsen. Man efterlader ikke tobaks- og nikotinaffald!