KBSK´s politik for kommunikation på sociale medier

Formål med politikken:

Denne politik for kommunikation på sociale medier er udarbejdet med det formål at fastlægge retningslinjer og principper for brugen af sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube og lignende platforme for administratorer af sociale medier i vores forening. Samt forebygge eventuelle kommunikationskriser udløst af uhensigtsmæssigt brug af sociale medier i forbindelse med foreningen.

Formål med brugen af sociale medier:

 • At fremme foreningens formål, værdier og strategi med omtanke, på en positiv og professionel måde med henblik på profilering.
 • At opbygge og styrke relationer med interessenter, herunder nye medlemmer, samarbejdspartnere, sponsorer og offentligheden generelt.
 • At skabe et miljø for dialog, hvor foreningen og interessenter kan udveksle information, idéer og feedback.

Ansvar:

 • Alle administratorer og repræsentanter for foreningen er ansvarlige for deres handlinger og kommunikation på sociale medier, både professionelt og personligt.
 • Det er vigtigt at huske, at alt, der deles på sociale medier, kan påvirke foreningens omdømme og integritet.

Brugsretningslinjer:

 • Vær respektfuld og hensynsfuld i al kommunikation.
 • Beskyt fortrolige oplysninger og følsomme data. Del ikke interne oplysninger eller kommentarer, der kan skade foreningen.
 • Undgå at udtrykke personlige holdninger på vegne af foreningen, medmindre man er autoriseret til at gøre det.
 • Vær opmærksom på, at alt, hvad vi deler, kan være offentligt tilgængeligt, selv hvis det er i en privat indstilling.
 • Respekter ophavsret og intellektuel ejendom. Del ikke indhold uden tilladelse, medmindre det er lovligt og passende at gøre det.
 • Vi respekterer copyright og husker kildehenvisninger.

Repræsentation af organisationen:

 • Vi identificerer os, kun som os selv og aldrig anonymt når vi repræsenterer foreningen på private profiler.
 • Vi sikre, at kommunikationen er i overensstemmelse med foreningens vedtægter, GDPR-regler, politikker, strategi og værdier.
 • Vi udtrykker os med omtanke og formulerer os på en konstruktiv måde.

Konsekvenser:

 • Foreningen forbeholder sig ret til at fjerne eller redigerer indhold, der er i strid med denne politik.

Ved at følge disse retningslinjer kan vi sikre, at vores kommunikation på sociale medier er professionel, respektfuld og i overensstemmelse med foreningens mål, vedtægter, GDPR-regler, politikker og værdier.

Opdateret på bestyrelsesmødet 6. november 2023