Om KBSK

Killer Bees Softball Klub

Killer Bees Softball Klub ønsker at bidrage med et nyt alternativ til børn og unges fritidstilbud i Nordfyns Kommune.

Et sportstilbud der inkluderer og motiverer til motion på en ny og sjov måde. Alle kan være med - læringskurven er stejl og spillerne oplever hurtigt succes.

I tæt samarbejde med de omkringliggende skoler og SFOér håber vi at tiltrække børn, unge og voksnes interesse og nysgerrighed for sporten.


Softball er en niche sport i Danmark, KBSK er den tredje Softball Klub på Fyn, ud af i alt 11 klubber på landsplan, de fleste klubber ligger på Sjælland. (Se fordelingen her)

KBSK glæder sig til at udvikle og promovere softball i Nordfyns kommune.


KBSK arrangerer løbende mange forskellige events, arrangementer og aktiviteter på tværs af hold, da vi i KBSK ønsker at komme hinanden ved og styrke fællesskab og klubånd.


Sæson 2023 

KBSK tilmelder 3 hold til turneringen + deltager med spillere til U19 stævnerne.


Klubhus%2033

Softball banen 

Information om bane faciliteter.


KBSK søgte i november 2022 Nordfyns kommune - Anlægspuljen til borger- og landsbyinitiativer 2023 - om ca. 930.000 kr til opførsel af Softbalbane i Lunde, hegn og infield.


Kultur- og fritidsudvalget besluttede på deres møde torsdag den 12. januar 2023 desværre kun at imødekomme ansøgningen delvist.


KBSK modtager 390.000 kr. som dækker alle udgifter til hegn omkring banen. Dette er første skridt og en ret vigtig og nødvendig del. Desuden vil der blive nedlagt faste baser i plænen - så vi kommer så tæt på en "rigtig" bane som mulig!!


På klubmødet lørdag den 14. januar 2023 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som nu målrettet arbejder på at finde ressourcer og midler til at realiserer opførsel af infield i løbet af 2023.


Vi er optimistiske og tror på at projektet kan løftes internt i foreningen - allerede nu er der tilkendegivelser om en større vognpark og masser af frivillig arbejdskraft. Det bliver et projekt der styrker fællesskabet yderligere 💪  - KBSK er ustoppelige!


KBSK overtager i løbet af 2023 den fulde brugs- og råderet over baner og klubhus i Lunde .


Landzone- og byggetilladelse er klar midt i maj 2023. Vi forventer at kunne påbegynde opførelsen af hegn sidst i juni 2023 .


Det kommer til at tage noget tid inden udenoms arealet står fuldstændigt færdigt med dugouts osv. Det bliver en proces der udover tilskud fra kommunen også kræver fundraising. 


Baneplacering%20lunde