Om KBSK

Killer Bees Softball Klub ønsker at bidrage med et nyt alternativ til børn og unges fritidstilbud i Nordfyns Kommune.

Et sportstilbud der inkluderer og motiverer til motion på en ny og sjov måde. Alle kan være med - læringskurven er stejl og spillerne oplever hurtigt succes.

I tæt samarbejde med de omkringliggende skoler og SFOér håber vi at tiltrække børn, unge og voksnes interesse og nysgerrighed for sporten.


Softball er en niche sport i Danmark, KBSK er den tredje Softball Klub på Fyn, ud af i alt 11 klubber på landsplan, de fleste klubber ligger på Sjælland. (Se fordelingen her)

KBSK glæder sig til at udvikle og promovere softball i Nordfyns kommune.


KBSK arrangerer løbende mange forskellige events, arrangementer og aktiviteter på tværs af hold, da vi i KBSK ønsker at komme hinanden ved og styrke fællesskab og klubånd.

Information om bane faciliteter.


KBSK søgte i november 2022 Nordfyns kommune - Anlægspuljen til borger- og landsbyinitiativer 2023 - om ca. 930.000 kr til opførsel af Softbalbane i Lunde, hegn og infield.


Kultur- og fritidsudvalget besluttede på deres møde torsdag den 12. januar 2023 desværre kun at imødekomme ansøgningen delvist.


KBSK modtager 390.000 kr. som dækker udgifter til backstop hegn. Dette er første skridt og en ret vigtig og nødvendig del. Desuden vil der blive nedlagt midlertidige faste baser i plænen - så vi kommer så tæt på en "rigtig" bane som mulig i opbygningsperioden.


På klubmødet lørdag den 14. januar 2023 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som nu målrettet arbejder på at finde ressourcer og midler til at realiserer opførsel af infield i løbet af 23/24.


Vi er optimistiske og tror på at projektet kan løftes internt i foreningen - allerede nu er der tilkendegivelser om en større vognpark og masser af frivillig arbejdskraft. Det bliver et projekt der styrker fællesskabet yderligere

💪

  - KBSK er ustoppelige!KBSK overtog i juni 2023 den fulde brugs- og råderet over baner og klubhus i Lunde. Lunde GIF var desværre nødsaget til at nedlægge deres 120 års gamle forening, grundet svigtende medlemstal.

Landzone- og byggetilladelse blev godkendt i maj 2023. Vi forventer at kunne påbegynde opførelsen af hegnet midt i august 2023.

Umiddelbart efter påbegyndes opbygningen af 2 stk. dugouts - Nordfyns kommunes Anlægspuljen til borger- og landsbyinitiativer godkendte den 1. juni foreningens ansøgningen på 76.500,- kr.