Om KBSK

Killer Bees Softball Klub

Killer Bees Softball klub (herefter KBSK) ønsker at bidrage med et nyt alternativt fritidstilbud til især børn og unge i Nordfyns kommune.

Et anderledes sportstilbud der inkluderer og motiverer til motion på en ny og sjov måde. Alle kan være med - læringskurven er stejl og spillerne oplever hurtigt succes.

I tæt samarbejde med de omkringliggende skoler og SFOér håber vi at tiltrække børn, unge og voksnes interesse for sporten.


Softball er en niche sport i Danmark, KBSK er den tredje Softball Klub på Fyn, ud af i alt 11 klubber på landsplan, de fleste klubber ligger på Sjælland. (Se fordelingen her)

KBSK glæder sig til at udvikle og promovere softball i Nordfyns kommune.


KBSK arrangerer løbende mange forskellige events, arrangementer og aktiviteter på tværs af hold, da vi i KBSK ønsker at komme hinanden ved og styrke fællesskab og klubånd.


Strategien for 2022 er i fællesskab at få startet foreningen godt op - rekrutterer medlemmer til holdene og engagere interesserede forældre i de administrative opgaver. 

Klubben tilmelder derfor ikke hold til forbundets turnering i 2022 - men vil i stedet fokusere på at få lært nye medlemmer de grundlæggende teknikker i sporten og samarbejde med landets klubber om træningskampe.

Målsætningen er at være 20-25 medlemmer inden indendørssæsonen 2022.


Fra sæson 2023 håber vi at kunne tilmelde hele 3 hold til turneringen

Udover turneringen arrangeres der årligt, klinikker, camps og udlandsture - det styrker de gode venskaber og relationer mellem klubberne.

Bane%20og%20klubhus

Softball banen 

Nordfyns kommune har anerkendt klubbens initiativ og tilkendegivet at genbehandle klubbens ansøgning på "Opførelse af en softball bane".

Dog skal foreningen først have opbygget et solidt medlemstal til at kunne drifte foreningen - inden kommunen er villig til at investerer i projektet.


KBSK har fået tildelt pladsen, der vises på billedet, til træningsområde og den fremtidige bane.


Det kommer derfor til at tage noget tid inden en rigtig softball bane og udenoms arealet står fuldstændigt færdigt med dugouts osv. Det bliver en proces der udover tilskud fra kommunen også kræver fundraising. 


Det betyder at der i udendørssæsonen 2022 desværre kun kan trænes på græs - men Bestyrelsen arbejdet målrettet på at få etableret de, for sporten, nødvendige faciliteter hurtigst muligt. Vi håber at første spadestik tages i foråret 2023.

Baneplacering%20lunde