KONTAKT

Formand 

Anne-Mette Lykkegaard

Mobil: 61606944

Mail: formand@kbsoftball.dk

KBSK stiller med 2 feststemte instruktører.


Sted: Bladstrupvej 276, 5450 Otterup


Varighed: Tilpasses jeres program


Antal deltagere: 10-30 personer


Pris: Aftales


Vi starter med at "træne" kast og grib og lidt batter teknik. 

De generelle regler for slowpitch gennemgås, så alle har en overordnet forståelse af spillet.


Herefter deles deltagerne i hold og der hygges med spille slowpitch.