Klubbetingelser

Klubbetingelser for Killer Bees Softball Klub.

Indmeldelse.

Indmeldelse og betaling af første kontingentet og indmeldelsgebyr skal ske efter den 14. dages prøveperiode.

Indmeldelsesgebyr.

Killer Bees Softball Klub har fastsat et indmeldelsesgebyr på 150,- kr.

Medlems t-shirt.

Førstegangs medlemmer modtager en medlems t-shirt med logo og navn.

Kontingent.

Vores anbefaling er at tilknytte sit betalingskort i systemet, så foregår betalinger automatisk - dog altid med forudgående advisering.

Kontingentfritagelse ved skader og andet.

Medlemmer kan kontingentfritages efter 3 måneders fravær og medlemskabet sættes på pause, indtil medlemmet igen er klar til aktivitet.

I pause perioden er medlemmet fortsat inkluderet på Holdsport, sociale medier og arrangementer i klubben.

Forsikring.

Hvis et medlem kommer til skade ved et såkaldt hændeligt uheld i forbindelse med træning eller kamp, er det personens egen ulykkesforsikring der skal dække skaden.

Det er derfor vigtigt, at man som idrætsudøver er dækket af en privat fritidsulykkesforsikring eller heltidsulykkesforsikring.

Killer Bees Softball Klub er dækket af den fælles, kollektive ansvarsforsikring, som DGI og DIF har tegnet for alle foreninger. Denne forsikring dækker kun instruktører og i de situationer, hvor foreningen som følge af fejl eller forsømmelse fra foreningens side kan drages til ansvar for skade på 3. mands ting eller for en persons tilskadekomst.

Ferie.

Killer Bees Softball Klub følger skolernes ferieperioder - tjek kalenderen på Holdsport.

Sæson.

Udendørssæsonen starter 1. april og slutter ved efterårsferien. Indendørssæsonen starter efter efterårsferien. Vi træner altså hele året.

Profilfoto og Fotografering.

Killer Bees Softball klub hjælper med at tage profilbilleder af alle medlemmer til deres Holdsports profil og det er kun disse fotos vi bruger på profilerne. Klubben udlåner kamp jersey, så alle er ens og med samme udvalgte baggrund. Billedet vises på profilen. 

Killer Bees Softball Klub vil i et vist omfang tage foto og videoer af træninger samt kampe - og offentliggøre disse på hjemmeside og sociale medier, for at promovere klubben. Normalt vil dette i udgangspunktet altid søges gjort med oversigt billeder, og dermed så få close-ups/portrætbilleder som muligt. Såfremt du ikke ønsker dette sker med billeder, hvori du indgår, skal du på din profil svare "NEJ" på fototilladelse, så registreres det i medlemssystemet. Denne registrering vil herefter fremgå af din profil, med datoen for registreringen.

Vedtægter.

Det er vigtigt og påkrævet at medlemmer læser og efterlever foreningens Vedtægter. 

Kontaktoplysninger:

Formand

Anne-Mette Lykkegaard

Mobil: 61606944

Mail: formand@kbsoftball.dk