Udmeldelse

Udmeldelse foregår ved at skrive til kasserer@kbsoftball.dk eller via kontaktformularen på denne side.


  • Udmeldelse skal, for at kunne betragtes som gyldig, ske skriftligt pr. mail eller kontaktformular til kassereren inden næste kontingentopkrævning - senest den 25. i hver måned.


  • Betalt kontingent tilbagebetales ikke


  • Udmeldelse kan ikke ske med tilbagevirkende kraft


  •  I forbindelse med udmeldelsen skal medlemmets eventuelle økonomiske og materielle mellemværender med foreningen afvikles, før udmeldelsen kan godkendes


  •  Ved gyldig udmeldelse sletter foreningen medlemmet fra HOLDSPORT og foreningens Facebook grupper


Udmeldelse